• Winteravondshow | 14 december 2018

 • Winteravondshow | 14 december 2018

 • Winteravondshow | 14 december 2018

 • Winteravondshow | 14 december 2018

 • Winteravondshow | 14 december 2018

Algemene diergezondheidseisen

  Er zijn de laatste 2 maanden voorafgaand aan de show op het bedrijf geen besmettelijke veeziekten geconstateerd.

  De dierenarts moet binnen 5 dagen voorafgaand aan de show de dieren klinisch onderzoeken.

 

Extra diergezondheidseisen voor rundvee:

 • Het bedrijf is leptospirose-vrij gecertificeerd.

 • Dit jaar is de keuring ook IBR veilig. Dus alleen IBR vrije dieren worden toegelaten. Dit betekent dat dieren van niet-IBR-vrije bedrijven met een gunstige uitslag moeten worden onderzocht op IBR antistoffen (IBR gE).

 • Voor dieren van niet-IBR-vrije bedrijven geldt dat ze gevaccineerd moeten worden tegen IBR. Voor dieren van IBR-vrije bedrijven is dit optioneel.
  - Vaccineert u met het Rispoval IBR-marker inactivatum vaccin van Zoetis, dan moeten de dieren 5 en 2 weken vóór de keuring geënt worden, dus in week 45 (=5 nov. t/m 11 nov.) en week 48 (= 26 nov. t/m 2 dec.).

  - Vaccineert u met het MSD Bovilis IBR marker live vaccin of Rispoval IBR-marker live vaccin, dan is een eenmalige enting voldoende. Deze enting moet minimaal drie weken voorafgaand aan de keuring toegediend worden (dus vóór 25 november).
  Vraag uw dierenarts om verdere informatie.
  Als uw dier door de dierenarts onderzocht wordt op IBR (IBR gE), graag op het inzendformulier van de dierenarts als extra adressant UBN 6197546 vermelden (Dit is het UBN van ‘de Zuidwesthoek’). Zo komt de uitslag automatisch bij het secretariaat binnen;

 • Wanneer een dier op een IBR-vrij bedrijf terugkomt van de keuring, blijft de IBR vrije status behouden.
   

 • Dieren van niet-gecertificeerde BVD-vrije bedrijven moeten worden onderzocht op aanwezigheid van het BVD-virus. Alleen BVD-virus-vrije dieren worden toegelaten. Dieren die eerder BVD-vrij zijn ondervonden, hoeven niet opnieuw onderzocht te worden. Wel moet een kopie van de uitslag naar het secretariaat van ‘De Zuidwesthoek’ gestuurd worden.
  Als uw dier door de dierenarts onderzocht wordt op BVD-virus, graag op het inzendformulier van de dierenarts als extra adressant UBN 6197546 vermelden (Dit is het UBN van ‘de Zuidwesthoek’). Zo komt de uitslag automatisch bij het secretariaat binnen;

 • De BVD-certificering van het bedrijf zal door deelname aan de keuring niet veranderen.

 • Dieren met ringschurft worden niet toegelaten.

Vervoersregels:

 • De vervoermiddelen moeten voorzien zijn van een kenteken en registratiebewijs/ontsmettingsboekje.

 • Dieren van één diersoort van verschillende bedrijven mogen samen in één veeauto vervoerd worden.

Extra opmerkingen:

 • De regionale dierenartsenpraktijken zullen verzocht worden de winteravondshow net als vorig jaar te ondersteunen.

 • De selectiecommissie neemt het formulier voor de definitieve opgave met de klinische keuring en gezondheidsverklaring mee. Dit formulier moet door u én de dierenarts voorafgaand aan de show getekend zijn en dient op de dag van de show in het bezit te zijn van de organisatie.

 • Alle formulieren zijn ook te downloaden op de website van de Zuidwesthoek: www.zwhkeuring.nl

Agenda

 • 27 oktober 2018

  Kalverinstructie-middag
  Aanvang: 14.00 uur
  Locatie: Melkveebedrijf van familie Werners
  Buitenhuizerweg 6
  Plaats: Ruinerwold

 

 • 10 november 2018

  Sluiting inschrijving

 

 • 26 november 2018

  Jaarvergadering
  Aanvang: 20.00 uur
  Bedrijf: 
  Locatie: VOLGT ZSM

 

 • 14 december 2018

  Winteravondshow
  Aanvang: 18.30 uur
  Plaats: Wanneperveen
  Locatie: Loonbedrijf Pieter v/d Linde
  Roekebosscheweg 3a

 

© ZWH 2014 - Iemen Webdesign

Laatste aanpassing site op 08/01/2019 om 12:50.